Z JAKÝCH ZDROJŮ ČERPÁTE?

Tahle otázka zaznívala hlavně v prvních týdnech války, teď už se objeví jen sporadicky, pravděpodobně proto, že informace, které tu zaznívají, se ukazují jako z velké části spolehlivé, přesto jsem měl dlouho v plánu o tom souhrnně něco napsat. Krátce by se dalo odpovědět jedním slovem s předložkou: z otevřených. Ale teď dlouze:

Informace z otevřených zdrojů (OSINT - Open Source Inteligence) je soubor všeho, co se dá volně najít v digitálním prostoru, aniž by člověk musel jít k primárním zdrojům a provádět vlastní investigativní práci. Často tedy informace najdete současně u desítek stránek či profilů současně. Můj primární zdroj informací je Twitter, ačkoliv první výskyt většiny informací je na ruskojazyčném a ukrajinskojazyčném Telegramu. Odsud to přebírají další profily a anglické mutace.

S OSINT informacemi se dnes běžně pracuje třeba při investigativní práci (sledujte např. Bellingcat) nebo geolokaci konkrétních incidentů. Výhoda těchto informací je, že jsou rychlé. Nevýhoda je, že abyste je mohly interpretovat, potřebujete sledovat situaci neustále a vytvořit si tak v hlavě přehled o tom, co je pravděpodobné, a co je naopak nejspíš kachna. Tohle byl problém hlavně v prvních dnech války, než se vytřídily spolehlivé zdroje. A “spolehlivé” je tu klíčový pojem. Každý ze zdrojů se někdy v minulosti mýlil, ale spolehlivost se přesto limitně blíží ke 100 %.

Ale teď ke konkrétním zdrojům, odkud pochází většina informací, které tu čtete (kanály TW, TG):

POLITICKÝ A SPOLEČENSKÝ KONTEXT (UA)

MAPOVÉ/GEOLOKAČNÍ PROJEKTY:

OSINT PROJEKTY/DATABÁZE:

OFICIÁLNÍ KANÁLY INSTITUCÍ/JEDNOTEK/OSOBNOSTÍ:

VIDEA/FOTA Z BOJŮ:

PŘEKLADY ROZHOVORŮ/VIDEÍ:

BLOGY:

RUSKÉ KANÁLY:

ČEŠTÍ DOBROVOLNÍCI: